Srećna Nova godina! Naša firma je već dobila poklon!

Večeras je Nova godina, a naša firma je pre nekoliko dana dobila poklon!

Dobili smo pismo od Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije, u kom su nas obavestili da je naš žig registrovan!

Žig ,,Litera"

Naš centar za prevođenje „Litera“ je pojekat firme „Mocni konsalting“ d.o.o., koja je 5. februara 2014. godine podnela zahtev za registraciju našeg žiga.

Pošto se deo kolektiva naše firme bavi intelektualnom svojinom, smatramo svojom obavezom da Vam još jednom skrenemo pažnju na to koliko je važno da zaštitite svoj žig.

Šta je žig?

Žig je pravno zaštićen znak kojim fizičko i pravno lice obeležava svoje robe i usluge u prometu, kako bi potrošači mogli da ih razlikuju od istovrsnih ili sličnih roba i usluga koje na tržištu nudi neko drugo fizičko ili pravno lice.

Iz same definicije može da se zaključi da je žig veoma važan, jer je on:

-Efektivna zaštita brenda od kokurenata

-Sredstvo promovisanja roba i usluga

-Garancija kvaliteta roba i usluga za korisnike.

Ne budite lenji, registrujte Vaš žig, jer posle može da Vam bude mnogo teže da dokažete svoja prava na žig, koji koristite nekoliko godina u svom biznisu.

Srećna Nova godina! Želimo Vam sve najbolje!

Kolektiv firme „Mocni konsalting“ d.o.o.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s