Ana Rostokina

Ana RostokinaJezici: ruski, srpski, engleski

2008. godine diplomirala je sa najvišim uspehom na Fakultetu za strane jezike i regionalne studije pri Moskovskom državnom univerzitetu M.V. Lomonosov, smer «Nastava srpskog i engleskog jezika». Dodatna stručna kvalifikacija: profesor ruskog jezika kao stranog.

2005. i 2006. godine pohađala je međunarodni kurs srpskog jezika, književnosti i kulture za studente-slaviste na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu u okviru Međunarodnog skupa slavista.

Radi kao prevodilac srpskog i engleskog jezika od 2005. godine, a kao profesor srpskog i ruskog od 2006. godine.

2008. godine radila je kao prevodilac u crnogorskoj građevinskoj firmi.

Od 2009. godine živi u Srbiji, gde je završila master studije, program «Srpska književnost i jezik», na Katedri za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Bavi se prevođenjem sledećih oblasti: pravo, nekretnine, građevinarstvo, turizam, reklama. Kao prevodilac sarađivala je sa Ruskom pravoslavnom crkvom u Beogradu, Ambasadom Ruske Federacije u Beogradu, Akademijom nauka Ruske Federacije, a kao autor,- sa srpskom i crnogorskom štampom.

Osim gore navedenog, Ana se takođe bavi prevođenjem dela lepe književnosti – savremene srpske, makedonske i hrvatske poezije i proze.

Nazad