Cene

Cene usluga prevoda su sledeće:

Vrsta usluge Cena
Pismeni prevod 12 evra
Hitan pismeni prevod 15 evra
Usmeni prevod 50 evra / jedan sat
Redaktura 6 evra

Navedene cene važe za prevode u bilo kom smeru, za jednu prevodilačku stranu.

Jedna prevodilačka strana sadrži 1800 znakova sa razmacima.

Hitan prevod podrazumeva izradu više od 10 prevodilačkih strana u roku od 24 sata.

Usluge sudskog prevođenja ne pružamo.

ZA STALNE KLIJENTE POPUST!