Irina Mocna

Irina MocnaJezici: ruski, ukrajinski, srpski

2006. godine je završila Filološki fakultet Univerziteta „Ivan Franko“ u Lavovu, Ukrajina – diploma magistra filologije sa najvišim uspehom. Profesor i prevodilac.

Ima iskustvo predavanja srpskog od 2005. godine.

Bila je na studijama u Međunarodnoj letnjoj školi srpskog jezika, kulture i istorije Univerziteta u Novom Sadu (2003.god.), a takođe na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2004., 2006. god.). U julu 2010. godine bila je na studijama na Univerzitetu u Rijeci u Hrvatskoj. Učestvovala je na Stručnom savetovanju za lektore hrvatskoga jezika kao stranog na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu.

Stalni učesnik međunarodnih skupova za slovenske jezike i književnosti, uključujući međunarodne skupove u Kragujevcu (Srbija) 2007. i 2010. godine i u Beogradu 2008. godine.

Od 2005. godine bavi se prevođenjem dela lepe književnosti, poslovne i pravne dokumentacije. Bila je angažovana od strane Ministarstva zdravlja i socijalnog razvoja Ruske Federacije kao konsekutivni prevodilac na pregovorima u vezi sa nacrtom sporazuma o socijalnom obezbeđenju između Ruske Federacije i Republike Srbije. Autor je publikacija o srpskom jeziku i književnosti, uključujući publikacije u sledećim srpskim izdanjima: u zborniku radova sa naučnog skupa «Srpski jezik, književnost, umetnost» (Kragujevac, 2008.) i u književnom zborniku «Poetika Borislava Pekića: preplitanje žanrova» (Beograd, 2009).

Dve godine je radila u srpskoj inženjerskoj firmi, u Moskvi, kao prevodilac. Tokom 2010. godine radila je kao profesor srpskog i hrvatskog u školama jezika u Moskvi. Trenutno završava doktorat o antiutopiji u srpskoj književnosti i stručne studije iz metodike nastave ruskog jezika kao stranog.

Nazad