Julija Šapić

Julija SapicJezici: srpski, ruski, engleski

Diplomirala je na Filološkom fakultetu Moskovskog državnog univerziteta “Lomonosov”, Odsek za slavistiku, 1998. godine i stekla zvanje profesora srpskohrvatskog jezika i slovenskih književnosti. Učestvovala je na Međunarodnom skupu slavista u Beogradu, 1995. godine. Stažirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1997. godine. Redovno učestvuje na međunarodnim konferencijama, seminarima I školama za usavršavanje.

Radila je u srpskim kompanijama Altamed (2002 – 2009. kao direktor spoljnotrgovinskog sektora) I Confido-Synergy (2009 – 2011. kao izvršni direktor).

Kao prevodilac radi od 1998. godine, a od 2011. aktivno sarađuje sa mnogim prevodilačkim agencijama u Beogradu i Novom Sadu kao prevodilac-frilenser.

Autor je mnogobrojnih prevoda iz poslovne, naučno-tehničke, administrativne, pravne, zdravstvene, marketinške oblasti, kao i iz oblasti književnosti i filma.

Radila je kao usmeni konsekutivni prevodilac na raznim skupovima i poslovnim susretima predstavnika srpskih i ruskih kompanija i organizacija, kao na primer, na skupu mladih Demokratske partije Srbije (Beograd, 2013. god.), Međunarodnoj konferenciji informacionih tehnologija ISDEF, proleće 2013, (Beograd, 2013. god.), Narodnoj izložbi “Srbija 2005” (Moskva, 2005. god.), na forumu “Moskva – zdrav grad” (Moskva, 2004. god.) I dr.

Trenutno, u svojstvu prevodioca, učestvuje u pripremi novih udžbeničkih izdanja i drži kurseve ruskog jezika u Ruskom domu u Beogradu.

Nazad