Lektura i korektura

Lektura i korektura tekstova od strane nosioca jezika predstavlja dopunsku uslugu, koja Vam može zatrebati u slučaju kada imate tekst na stranom jeziku i potrebno Vam je da proverite da li u tekstu ima stilističkih, leksičkih ili pravopisnih grešaka. Svi znamo koliko problema nam može zadati nestručno prevedeni tekst, zato Vam nudimo usluge lekture i korekture teksta, kako biste na pravi način mogli da shvatite njegovu poruku.
Lektorišemo tekstove bilo koje tematike na ruskom, ukrajinskom, engleskom, hrvatskom i srpskom jeziku. U pojam “lektorisanja” ne spada ispravljanje kompjuterski odrađenog prevoda, jer je takvo lektorisanje po pravilu  samostalan i obiman posao, koji može oduzeti više vremena nego prevod „iz početka“.

Nazad