Usluge

Nudimo sledeće usluge:

Usmeno i pismeno prevođenje s/na ruski, ukrajinski, engleski, srpski u Beogradu i u Moskvi (bilo koja kombinacija jezika u bilo kom smeru).

Lektura i korektura tekstova od strane nosioca jezika.

Naš glavni cilj je kvalitet. Zato se uvek trudimo da izaberemo stručnjaka, čije iskustvo u najvišoj meri odgovara zahtevima konkretnog prevoda. S tim u vezi, pod  uslugom pismenog prevoda podrazumevamo prevod koji je odobrio nosilac konkretnog jezika. Lektura i korektura tekstova od strane nosioca jezika predstavlja dopunsku uslugu, koja Vam može zatrebati u slučaju kada imate tekst na stranom jeziku i potrebno Vam je da proverite da li u tekstu ima stilističkih, leksičkih ili pravopisnih grešaka.

Lektorišemo tekstove bilo koje tematike na ruskom, ukrajinskom i srpskom jeziku. U pojam “lektorisanja” ne spada ispravljanje kompjuterski odrađenog prevoda, jer je takvo lektorisanje po pravilu  samostalan i obiman posao, koji može oduzeti više vremena nego prevod „iz početka“.

OBLASTI PREVODA: građevinarstvo, inženjering, projektovanje, pravo, poslovna dokumentacija, finansije, nafta i gas, farmaceutska industrija, medicina i medicinska oprema, prehrambena industrija i dr.

Ključne reči: prevođenje s/na ruski, ukrajinski, engleski, srpski, prevođenje dokumenata, lektorisanje tekstova, korektura tekstova, pismeno prevođenje, usmeno prevođenje.